Biografie

{:nl}chrisfebruari2016

Mijn naam is Chris den Engelsman, geboren en getogen in Zeeland en al ruim vijfendertig jaar woonachtig in de mooie provincie Utrecht, waar ik werkzaam ben als projectleider en coördinator voor het provinciaal bestuur. Mijn loopbaan van ‘krullenjongen’ op de afdeling algemene en juridische zaken van de gemeente Domburg tot projectleider en coördinator voor de provincie Utrecht bestrijkt een groot aantal beleidsterreinen; van Sociale zaken, Welzijn, Ruimtelijke Ordening, Water, Cultuur, Milieu, Vergunningverlening, Handhaving, Drinkwatervoorziening tot op dit moment Recreatie en Cultuurhistorie. Op mijn LinkedInpagina vind u hiervan een mooi overzicht.

Gelukkig bestaat een levensloop uit veel meer dan alleen een loopbaan en al vanaf mijn tienerjaren vormen kunst en literatuur belangrijke inspiratie bronnen in mijn leven. Tot op de dag van vandaag verdiep ik mij daar in theorie en praktijk graag in. Op deze website vindt u hiervan enkele voorbeelden.

Aan de Hogeschool voor de kunsten in Utrecht heb ik me gespecialiseerd in schilderen/ tekenen en grafiek en ben in 2003 afgestudeerd als Docent Beeldende kunst en Vormgeving. Graag geef ik hierin dan ook les aan kinderen en volwassenen.

De laatste jaren vormt reizen een belangrijke interesse, in woord en beeld doe ik hier af en toe verslag van. In 2017 is het boekje ‘de onvolmaakte cirkel ’verschenen, waarin mijn interesses voor reizen, poëzie en kunst, in woord en beeld mooi bij elkaar komen. Via de button hieronder kunt u de digitale versie van dit boek downloaden.

Daarnaast ben ik de trotse vader van twee volwassen dochters. Samen met geliefde Suweera woon ik in de mooie stad Utrecht.

In september 2019 ben ik begonnen met de Master Kunstgeschiedenis (Moderne en Hedendaagse Kunst) aan de Universiteit van Utrecht.

Via deze website stel ik me graag verder voor, mocht u willen reageren neem dan vooral contact op.{:}{:en}chrisfebruari2016

My name is Chris den Engelsman. I was born and raised in Zeeland (a southern coastal province of the Netherlands) and I have been living in the beautiful province of Utrecht for the last thirty years. My career has led me from humble beginnings as a young apprentice at the department of General and Legal affairs of the municipality of Domburg to positions involving a wide range of policies, including Social Affairs, Welfare, Spatial Planning, Water, Culture, Environment, Licencing, Enforcement and Drinking Water Supply. I currently work as a project leader and coordinator for the provincial government, focusing on Leisure and Cultural History. My LinkedIn profile provides a comprehensive overview of my career to date.

Luckily, a life story consists of much more than just a person’s career. From a young age, art and literature have been a source of inspiration for me. Until this day I continue to enjoy exploring both the theoretical backgrounds as well as the actual creation of art and literature.  This website displays but a few examples of these expressions.

At the HKU University of the Arts in Utrecht, I specialised in painting, drawing and engraving and completed a degree as Visual Art and Design Teacher. I thoroughly enjoy teaching both children and adults in this regard.

In recent years, travelling has become more of a focal point, recording my experiences in both words and images. I am also a very proud father to two adult daughters. Together with beloved Suweera I live in the beautiful city of Utrecht.

This website serves as a means to introduce myself. If you would like to respond or interact, please do not hesitate to contact me.

{:}